Vad är det för skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring

Vad är det för skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring?

Trafikförsäkring och halvförsäkring är olika typer av försäkringar för fordon, vanligtvis bilförsäkringar. I denna artikel beskriver vi vad det är för skillnad mellan trafikföräkring och halvförsäkring:

I yttersta korthet är skillnaderna mellan de olika bilförsäkringarna denna:

 1. Trafikförsäkring: Lagstadgad, täcker skador du orsakar andra när du kör i trafiken
 2. Halvförsäkring: Utökat skydd som täcker många skador tredje man orsakar din bil
 3. Helförsäkring: Ännu mer utvidgat skydd som täcker skador på din bil när du själv orsakat skadan.

Läs nedan mer om skillnaden på trafikförsäkring och halvförsäkring.

Trafikförsäkring:

  • Det är den lagstadgade försäkringen som krävs för att få köra ett fordon lagligt i de flesta länder. Dess huvudsakliga syfte är att täcka skador som du orsakar på andra personer, fordon eller egendom i händelse av en olycka. Om du har orsakat en parkeringsskada så täcker trafikförsäkringen din motpart (men inte dig)
  • Trafikförsäkringen täcker kostnader för skador på andra personer, deras fordon eller egendom, samt personskador som kan ha uppstått på grund av din färd med ditt fordon.
  • Det täcker inte skador på ditt eget fordon. Du står själv för reparationer på ditt fordon om du är ansvarig för olyckan.

Enligt lag krävs det att fordon har en trafikförsäkring, och obefintlig försäkring kan resultera i böter som ökar för varje dag fordonet förblir oförsäkrat. Läs mer om trafikförsäkringar här.

Halvförsäkring (delkasko):

  • Halvförsäkring utökar skyddet till att inkludera vissa skador på ditt eget fordon, förutom det grundläggande skyddet som trafikförsäkringen erbjuder. Detta kan inkludera skador som stöld, brand, glasbrott/stenskott och inbrott i bilen.
  • Halvförsäkring är ett steg upp från trafikförsäkring och ger en viss nivå av skydd för ditt eget fordon i händelse av olika typer av incidenter. Detta innebär att om ditt fordon blir stulet, skadas i en brand eller genom annan täckt händelse, kan försäkringen täcka kostnaderna för reparation eller ersättning.

I grund och botten kan man säga att skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring är att trafikförsäkring är obligatorisk och fokuserar på att täcka skador som du orsakar andra, medan halvförsäkring utökar skyddet till att inkludera vissa skador på ditt eget fordon utöver det lagstadgade skyddet för tredje part. Det finns även helförsäkring som täcker ännu fler skadeområden och normalt sett inkluderar kollisionsskador på ditt eget fordon.

När ska jag teckna halvförsäkring?

Att teckna en halvförsäkring för ditt fordon kan vara värt det om du vill ha ett extra skydd för ditt eget fordon utöver det som trafikförsäkringen erbjuder.

 1. Bilen har ett visst värde: Om din bil har ett betydande värde för dig och kostnaderna för reparationer eller förlust skulle vara svåra att hantera på egen hand, kan halvförsäkring vara värdefullt.
 2. Risk för skador utöver kollisioner: Om du är orolig för skador som inte är relaterade till kollisioner, såsom exempelvis stöld och brand, kan halvförsäkring vara en fördelaktig tilläggstjänst. Står din bil parkerad i ett ”utsatt område” jämfört med ”långt ut på landet” kan göra skillnaden mellan att teckna den billgaste bilförsäkringen eller ej.
 3. Kostnaden jämfört med värdet av fordonet: Utvärdera kostnaden för halvförsäkringen gentemot värdet av ditt fordon. Om kostnaden för försäkringen är rimlig i förhållande till vad du skulle förlora om något hände med din bil, kan det vara värt att teckna en halvförsäkring.
 4. Ditt fordon används ofta: Om du kör mycket och därmed riskerar fler situationer där skador kan uppstå, kan det vara klokt att överväga halvförsäkring för att skydda dig mot oväntade händelser.

Hoppas att den här artikeln svarat på frågan vad det är för skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring. Det är dock viktigt att notera att varje situation är unik och det finns ingen universell regel för när man bör välja halvförsäkring. Det kan vara en bra idé att jämföra priser och täckning med olika försäkringsbolag och överväga värdet av din bil och dina egna komfortnivåer när det gäller risker och kostnader.

Teckna vägassistansförsäkring och bilförsäkring via compricer