Stenskott på en framruta

Stenskott: Förebyggande åtgärder och skadehantering (guide)

Stenskott är tyvärr ett vanligt fenomen som bilägare ställs inför. Dess påverkan på ett fordon kan vara både estetiskt och funktionellt.

I denna artikel kommer vi att utforska orsakerna till stenskott, dess konsekvenser och vikten av förebyggande åtgärder samt hur du reparerar dem effektivt. Vi fokuserar på stenskott på vindrutan, även om vi även ytligt diskuterar stenskott på andra ställen på bilen.

Orsaker till stenskott:

Stenskott uppstår när små stenar eller grus kastas upp från vägen från andra bilar och träffar fordonets yta. Det kan inträffa under körning, särskilt på ojämna eller grusiga vägar. Hastigheten och närheten till andra fordon kan också påverka risken för att drabbas av stenskott.

Vanligtvis inträffar stenskott främst på vägar där hastigheterna överstiger 70 km/h, vilket resulterar i att småsten frigörs skickas iväg iväg med hög hastighet. Det luriga med stenskott är att de kan skapa små sprickor som senare kan utvecklas till fullskaliga sprickor rutan eller orsaka skador i lacken.

Skador på vindrutan kan försämra sikten och utgöra en potentiell fara för trafiksäkerheten. Skador i lacken kan utvecklas till rost.

Stenskott är särskilt vanliga under vinter och vår, då temperaturvariationerna kan lösgöra grus och stenar från vägen. Dessutom kan vibrationer och stötar under körning orsaka att småstenar frigörs från däcken. Den moderna utformningen av däck, som ofta har flera spår där grus lätt kan fastna, förstärker risken för stenskott. Denna kombination av faktorer accentueras ytterligare av trenden med tunna rutor på dagens bilar, vilket ökar sannolikheten för stenskott.

Konsekvenser av stenskott:

  1. Estetiska skador: Stenskott resulterar oftast i små, synliga märken och sprickor på fordonets rutor och lack. Dessa skador kan påverka bilens utseende och estetiska värde.
  2. Rostbildning: Om ett stenskott inte repareras i tid kan fukt tränga in i skadan och orsaka rostbildning i karossen. Detta kan leda till allvarligare problem och kräva kostsamma reparationer.
  3. Siktproblem: Om stenskottet inträffar på vindrutan kan det orsaka problem med sikten, vilket kan vara farligt och leda till ökad risk för olyckor. Bilen kan bli underkänd på besiktningen på grund av skadad vindruta om det påverkar sikten.

Förebyggande åtgärder:

  1. Håll avstånd: Att hålla ett säkert avstånd till andra fordon kan minska risken för att stenar kastas upp från deras däck.
  2. Undvik grusvägar: Att undvika grusvägar minskar chansen att stenar kastas upp mot fordonet.
  3. Använd stenskottsskydd: Stenskottsskydd kan installeras för att minska risken för skador. Exempel på detta är en klar film som kan sättas på bilens strålkastare fram.

Reparation av stenskott på rutan:

Drabbas du av ett stenskott är det viktigt att hantera situationen i tid för att förhindra eventuell försämring. En noggrann undersökning bör göras för att bedöma om stenskottet har orsakat en spricka eller om det bara är en liten grop i rutan.

Om stenskottet har resulterat i en liten spricka så är det nödvändigt att vidta åtgärder innan sprickan utvecklas och potentiellt riskerar att spräcka hela rutan.

För att en reparation av stenskott ska vara möjlig får skadan inte vara för stor. Det görs med en diamantborr för att borra bort ytan och sedan fylls hålet med en särskild lagningsvätska varpå man polerar ytan.

Lagning kräver dock att det inte finnas för många stenskott och de får inte befinna sig för nära rutans kant. I situationer där stenskottet är för stort eller när det finns för många och de är för nära rutans kant så kan det vara nödvändigt att helt och hållet byta ut rutan för att säkerställa rutans integritet och fordonets trafiksäkerhet.

  1. Omedelbar åtgärd: Att reagera snabbt på ett stenskott kan förhindra ytterligare skador. Använd ett stenskottsplåster (en klar plastbit) eller i värsta fall en bit genomskinlig tejp för att förhindra att fukt och smuts kommer in i rutans laminat.
  2. Professionell reparation: Reparationstekniker som stenskottslagning och lackering kan återställa fordonets utseende.
  3. Laga själv: För små stenskott så finns det reparationskit som man kan använda för att laga rutan själv.

Vilken försäkring du har påverkar möjligheten att få skadan lagad. För dig som har helförsäkring eller halvförsäkring ingår reparation av stenskott i vindrutan oftast i försäkringen. Dessutom är självrisken vanligtvis lägre än kostnaden för att köpa ett separat reparationskit för att laga skadan själv. Med dessa fördelar kan det vara mer fördelaktigt och kostnadseffektivt att utnyttja försäkringen för att reparera stenskott. Är bilen ny så den täcks av vagnskadegarantin så kan du reparera stenskottet med hjälp av den.

Om man däremot endast har trafikförsäkring, där täckningen är begränsad till skador som orsakats mot andra fordon och personskador, kan det vara mer motiverat att överväga att laga stenskottet själv.

Ett annat skäl att reparera skadan själv är om du har en hög bonus för antalet skadefria år hos ditt försäkringsbolag och om en reparation skulle sänka denna bonus. Det är inte vanligt att bonusen påverkas, men det finns undantag. Jämför försäkringsbolag och lusläs försäkringsvillkoren för att fatta ett informerat beslut om hur du bäst ska hantera och reparera skadan!

Handlar det om en lackskada avgör din självrisk om det lönar sig att vända sig till försäkringsbolaget eller inte. Många struntar i mindre skador för att det kostar för mycket att laga. Tänk dock på att om lacken skadats finns risk för rostangrepp, vilket kan bli en kostsam historia om ett år eller två.